Kracht van Utrecht: Laat burgers meebeslissen over OV-vervoerplan

Buslijn 11

Er zal komend jaar flink bezuinigd worden op het OV in de regio Utrecht, zo heeft het BRU bekendgemaakt. Op de raadsinformatieavond op 17 april over het OV-vervoerplan bleek er flinke kritiek te zijn op de voornemens. In onze bijdrage pleitten wij voor een slimmer, schoner en beter OV. Juist in Utrecht moeten we de omslag naar dé fiets- en OV-stad van Nederland kunnen maken. De creatieve inzichten uit de stad liggen voor het oprapen, zo bleek uit de vele inspraakreacties tijdens de RIA. Het BRU heeft echter geen consultatie over het vervoerplan willen organiseren. Wij roepen daarom de Utrechtse raadsleden op om een goed voorbereide consultatie te organiseren in de Utrechtse wijken. Dit is ook belangrijk als signaal richting de provincie, die de taken van het BRU per 1 januari 2012 overneemt. Het doel zal zijn om een plan te ontwikkelen dat kan rekenen op een veel groter draagvlak onder de burgers. Bekijk hier ons voorstel voor deze consultatie


Bezuinig op brandstof en niet op aanbod

De Kracht van Utrecht pleit in haar inspraakreactie voor een schoner, stiller, goedkoper en beter OV, en dan zonder te bezuinigen op het aantal ritten. Dat kan door te bezuinigen op brandstof. In 2011 heeft in Utrecht een elektrische lijn 2 gereden. Het was een proef die zeer succesvol is verlopen. Het gebruikte type bus kan binnen een half jaar worden geleverd, zo is onze informatie. Natuurlijk kan niet op elke lijn van de een op de andere dag een elektrische bus rijden. Het BRU dient daarom in de OV-concessie een plan voor geleidelijke invoering van (nog) schonere voertuigen als eis op te nemen.

 

Wethouder Lintmeijer: bezuinigingen zijn onontkoombaar

Volgens Wethouder Lintmeijer zijn de bezuinigingen op de Utrechtse stadsbussen onvermijdelijk. Hij reageerde op de kwestie voor RTV Utrecht. In de hele regio moet 4 miljoen worden bezuinigd op het OV. Hij benadrukt dat het Rijk de bezuinigingen heeft opgelegd. Lintmeijer is wel van mening dat er nu wel erg fors wordt gesneden in de buslijnen; hij is daarover in overleg met het BRU. Onder meer de SP heeft forse kritiek op de plannen om tegelijkertijd het aanbod te beperken en de prijzen te verhogen. Desnoods trekt de gemeente haar eigen portemonnaie om de bezuinigingen te compenseren, zo stelt de partij voor.

Het is nog onduidelijk of het BRU haar plannen gaat wijzigen. Duidelijk is dat zij dat, op papier, niet hoeven te doen. 

Naast de bezuinigingen op het Utrechtse busvervoer is er ook sprake van een nieuwe aanbesteding van OV in de regio. Lees daar alles over in het artikel Strengere milieu-eisen nodig in nieuwe aanbesteding OV regio Utrecht

Surf naar het nieuwsitem op de site van RTV Utrecht om het korte interview met Lintmeijer te beluisteren