Ambitie, luchtkwaliteit, gezondheid: Realiseer de schaalsprong voor de fiets!

KvU FietsersbondHet College van B&W heeft hoge ambities om Utrecht DE Fietsstad van Nederland te maken. In het ambitiedocument zijn wervende streefbeelden van een stoplichtarm snelfietsnet en een kwaliteitsnet in de hele stad weergegeven. De raadscommissie Stad en Ruimte heeft duidelijk gemaakt dat er eerst een Uitvoeringsagenda voor de korte termijn (2013- 2015) nodig is.

In de notitie 'Fietsbeleid tot 2015 en erna' geven de Fietsersbond en de Kracht van Utrecht aan hoe de stad dit beleid kan realiseren, in co-productie met betrokken burgers. Hierbij richten wij ons niet op het verplaatsen van auto’s naar de 'ring' maar op het verhogen van het fietsgebruik. Wij stellen de volgende vijf maatregelen voor om het fietsgebruik op korte en lange termijn substantieel te verhogen:

  1. Verbeter de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto: Verbeter de reistijdverhouding fiets/auto en verscherp de prijsconcurrentie. 
  2. Realiseer de quick wins: Verbeter zoveel mogelijk aan fietsroutes vòòr 2015. 
  3. Ontwerp het stoplichtarme snelfietsnet samen met het kwaliteitsnet. Zo komt de samenhang tussen het verbeteren van routes op korte termijn en het langere termijnplan voor het fietsnet goed in beeld. 
  4. Start met de aanleg van de fietsnetwerken: leg ontbrekende verbindingen aan, ga door met het opknappen van het kwaliteitsnet en reserveer geld voor onderhoud aan fietsroutes. 
  5. Veranker een samenhangend fietsbeleid in de organisatie. Voer fietsbeleid met kennis van zaken uit; zorg dat de verantwoordelijkheid niet over verschillende projecten versnipperd raakt. 

Lees hier de complete notitie 'Fietsbeleid tot 2015 en erna' van de Kracht van Utrecht en de Fietsersbond