Gemeenteraad: Maak de omslag in verkeersambities en naar schonere lucht concreet!

Cover Utrecht_aantrekkelijk_en_bereikbaarDe afgelopen maand heeft de raadscommissie Stad en Ruimte het Ambitiedocument van wethouder Lintmeijer, 'Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar 2030' behandeld. De behandeling van dit document vormde het voorlopig sluitstuk van een discussie die de wethouder ruim een jaar gelden is gestart over de bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht op langere termijn.

In een eerder artikel hebben wij als 'Kracht van Utrecht' al aangegeven dat wij blij zijn met de in het stuk weergegeven ambitie: een omslag in mobiliteit binnen het kader van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Daarnaast hadden wij wel een aantal opmerkingen bij de uitwerking. Onze reactie is hier te vinden

 

Gemeenteraad stelt stevige voorwaarde

Het blijkt dat de gemeentelijke raadscommissie het in grote lijnen met onze reactie eens is. Ook de raadscommissie was van mening dat de doelstellingen heel aardig zijn, maar dat het hoog tijd wordt dat we er iets van gaan merken in de stad. Binnen een paar jaar moet in de stad zichtbaar zijn dat er vol wordt ingezet op fietsgebruik. Ook moet er een compleet fietsnetwerk van hoge kwaliteit liggen. De raad is bang dat er nog meer rapporten op elkaar worden gestapeld.  Daarom heeft zij de wethouder gevraagd om een samenhangend plan met verkeers- en ruimte-ambities, inclusief een aanpak van de luchtkwaliteit- en geluidhinderproblemen. Wethouder Lintmeijer zegde dit toe. Bij de Voorjaarsnota (in de maand mei van dit jaar) zal hij al met de uitvoeringsplanning komen.

Blij

Wij zijn blij dat de raad en het College deze punten heeft opgepakt, inclusief ons punt dat niet alleen nieuwe tramlijnen maar ook de huidige en nieuwe Randstadspoorstations de basis van het OV- netwerk vormen. Daarnaast houden wij de zorg dat nog altijd teveel verkeer wordt afgewenteld op de Ring Utrecht. Een flinke aanpak van de omvang van het autoverkeer (met prijsbeleid en het bieden van goede alternatieven voor autogebruik) blijft nodig om (schone) lucht te scheppen voor de stad.