Constructief overleg wethouders en Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

Adviesgroep Schone_LuchtOp 15 maart hield de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid haar eerste overleg (download hier het officiële verslag). In een 'uitverkochte' trouwzaal in het Stadhuis waren 65 deelnemers aanwezig, waaronder de wethouders Lintmeijer en Everhardt. De doelen van de Adviesgroep zijn: informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, adviseren en betrekken van bewoners bij initiatieven en het adviseren van en overleggen met wethouders en raad over te nemen maatregelen. De rol van de Adviesgroep hierin is zelfstandig en onafhankelijk adviseren, gevraagd en ongevraagd (lees meer over de Adviesgroep). Wethouder Lintmeijer is blij met deze onafhankelijke rol. De verankering van de Adviesgroep aan het democratische proces in de stad ziet hij als winst. Frits Lintmeijer: “Het gaat mij om de groep mensen die kritisch en gestructureerd meekijken, daar ben ik blij mee. Ook als de Adviesgroep haar eigen agenda bepaalt is dat winst. Een advies van de Adviesgroep aan het college wint aan kracht als het komt van de onafhankelijke positie van de Adviesgroep”.

 

Bussencasus: stadsbussen en emissies

In het overleg stond de Bussencasus op de agenda. De gemeente gaat er bij de berekeningen vanuit dat de bussen 19 km/uur rijden. Uit onderzoek van het Wijk C-komitee is gebleken dat die snelheid voor een aantal bussen in de binnenstad niet hoger ligt dan 11 km/uur (veel afremmen, optrekken en stilstaan), waardoor de uitstoot een veelvoud is van die waarvan de gemeentelijke berekening uitgaan. De casus roept de meer algemene vraag op: waarop baseert de gemeente de verkeersgegevens waarmee de luchtverontreiniging wordt berekend?  

In deze eerste bijeenkomst zijn een aantal afspraken gemaakt. Wethouder Lintmeijer gaat zich inzetten om de schoonst mogelijke bussen geleverd te krijgen en zal dat ook inbrengen bij de verlening van de OV-concessie in BRU verband. De adviesgroep ziet tevens graag dat wethouder Evernhardt zich sterk maakt voor een betere luchtkwaliteit en gezondheid, door ook de roetemissie van bussen omlaag te krijgen. TNO zal opdracht krijgen om onderzoek te doen naar strengere normen voor bussen. Gemeente en Wijk C-comite zullen de concept opdracht aan TNO bespreken.

Op 3 april houdt de gemeenteraad een Raadsinformatieavond over de OV-concessie, waarin voorstellen over strengere busemissies kunnen worden opgenomen. De Adviesgroep gaat daar een bijdrage aan leveren en roept experts in de stad op hier aan bij te dragen. 

 

Tijdlijn: welke rapporten en voornemens komen er aan?

De Adviesgroep kreeg van de gemeente inzicht in welke rapporten en voornemens er dit voorjaar nog aankomen voor de raad en de Adviesgroep. In de bijlage Tijdlijn zijn de volgende opgenomen.  

  • Invoeren van gegevens in NSL Monitor 2012: in de periode half maart – 1 mei 2012. 
  • Samenstellen Gemeentelijke Monitoringsrapportage 2011: periode 2de week april – 3de week mei. 
  • Evaluatie gezondheid in ruimtelijke plannen: planning is uiterlijk mei de evaluatie richting de commissie te sturen.
  • Voorstellen aanvullend Luchtkwaliteitsmaatregelenpakket zijn te verwachten voor de zomer. Besluitvorming zal in de loop van dit jaar plaatsvinden na consultatie burgers en raad.
  • Voorstellen Ambitiedocument / Parkeernota: te verwachten vanaf juni. De uitvoeringsagenda wordt gekoppeld aan het Ambitiedocument. Dit wordt samen aan de commissie voorgelegd. Rond de zomer zal het totaalpakket worden aangeboden.
  • Rapportage Meetnet Luchtkwaliteit. Het streven is om in mei de gevalideerde gegevens bekend te maken.

 

Vergroten medische kennis over gezondheidsschade luchtkwaliteit

Gezien bovenstaande tijdlijn en het belang van het thema schone lucht en gezondheid wordt nu op 23 mei een nieuw overleg van wethouders en Adviesgroep gepland. Voor dit overleg worden naast de GG&GD ook huisartsen, longartsen en prof Bert Brunekreef van het IRAS uitgenodigd. Ieder is welkom: Geef je op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Daarnaast biedt de tijdlijn de Adviesgroep de gelegenheid op tijd enkele adviezen samen te stellen om de betrouwbaarheid van de berekening van luchtkwaliteit te vergroten.  

 

Het volgende overleg van de Adviesgroep is op donderdagavond 19 april op de 1ste verdieping van de Neudeflat (ingang Vinckenburgstraat 26) van 20 - 22 uur. 

Lees hier het officiële verslag van het overleg op 15 maart 2012

Hans Berends (SLU) twitterde deze sfeerfoto van het overleg.