Twijfel over vervuiling stadsbussen - worden onze bussen schoongerekend?

Buslijn 11In januari kwam de website www.utrechtanders.nl met het nieuws dat bussen die door Utrecht rijden op een drietal onderzochte trajecten een te lage gemiddelde snelheid haalden. De snelheid van stadsbussen is belangrijk, aangezien de mate van luchtvervuiling hiermee samenhangt. De gemeente gaat uit van een gemiddelde van 19 km/uur. Uit een praktijkonderzoek, ingesteld door het Wijk C Komitee, kwam echter voor een drietal trajecten een gemiddelde snelheid van 11 km/h. Bij snelheden beneden de 19 km/h neemt de emissie van fijnstof, NO2 en NOx sterk toe. Volgens wethouder Lintmeijer en staatssecretaris Atsma (Milieu) worden de emissiefactoren bepaald op grond van het aantal stops per kilometer en niet, zoals in het onderzoek is aangegeven, op basis van de gemiddelde snelheid. In de 'Handreiking Rekenen aan Luchtkwaliteit' (uitgegeven door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is deze stelregel echter niet te vinden. Sterker nog: Het Wijk C Komitee lijkt een punt te hebben. Een onderschatting van busemissies zou een verklaring kunnen zijn in de slepende kwestie over de Utrechtse luchtkwaliteit. De metingen van het Utrechtse meetnet laten immers stelselmatig hogere concentraties NO2 zien dan de waarden in de officiële modellen. Voor een goed vergelijk is het echter nog een paar jaar wachten; in verband met weersinvloeden moeten namelijk meerdere jaarreeksen beschikbaar zijn. 

Lees alles over deze kwestie in het artikel Vervuiling door stadsbussen - de relatie tussen snelheid en NOx uitstoot