Boogbrug Vianen behouden voor prachtige wandel en fietsverbinding over de Lek

Boogbrug Vianen_Jan_van_der_Velden_300De oude Boogbrug bij Vianen ligt er werkloos bij, terwijl scholieren over het smalle fietspad langs de snelweg op de nieuwe brug ernaast fietsen. (bekijk het filmpje dat wij hierover hebben gemaakt). Wethouder André Landwehr (Vianen) is echter bezig met een plannetje om de Boogbrug bij Vianen te bevrijden van de sloophamers van Rijkswaterstaat. Hij weet alleen nog niet hoe. De wethouder is er van overtuigd dat niemand de Boogbrug graag gesloopt ziet. Er moet alleen wel een concreet plan liggen. De gemeente Vianen verkeert financieel in zwaar weer en kan zich geen duur project veroorloven. "Het mag Vianen geen cent kosten", aldus de wethouder. En Rijkswaterstaat heeft, gezien de sloopplannen, ook geen zin in een duur project.

Raadsvergadering 24 januari 2012

Vele reddingsplannen passeerden de revue tijdens de raadsvergadering op 24 januari, waaronder het voorstel van de Kracht van Utrecht om de brug te behouden voor een wandel- en fietsverbinding en in een later stadium voor een tramverbinding tussen Nieuwegein en Vianen. Het onderhoud zou een leerproject kunnen worden voor ROC-leerlingen onder leiding van ervaren schilders en constructeurs van bijv. Strukton. De Stichting Boogbrug Vianen wil bovendien dat de gemeente de brug aanmerkt als gemeentelijk monument, zodat de sloop geen doorgang kan vinden. Dit is echter geen optie voor wethouder Landwehr. Een monument kost de gemeente namelijk veel geld; er moet immers een weg naar toe met verlichting en andere voorzieningen. 

Update 13 november 2013: Rijkswaterstaat mag Boogbrug slopen

De Raad van State heeft besloten dat de Boogbrug gesloopt mag worden. Reden is dat de brug officeel geen (gemeentelijke) monumentale status heeft. Alle argumenten over de monumentale waarde die de brug wel degelijk heeft, zijn van tafel geveegd. Ook de vele ideeën over een nieuwe functie voor de brug (fiets- en wandelverbinding bijvoorbeeld) mochten niet baten. Of de Stichting Boogbrug Vianen het hierbij laat, is nog niet bekend.  

 

Een beangstigend fietspad met een werkloze brug ernaast

De Kracht van Utrecht en Stichting Boogbrug Vianen willen de Boogbrug Vianen behouden voor een prachtige wandel en fietsverbinding over de Lek. En voor de tram, voor na 2020. De splinternieuwe Jan Blankenburg-brug bij Vianen heeft een smal fietspad gekregen, waar dagelijks zo'n 800 fietsers en brommers gebruik van maken. De Kracht van Utrecht stelt voor om de "oude" Boogbrug (de Lekbrug), die er werkloos naast ligt, te behouden als een veel betere fietsverbinding over de Lek. Daarnaast kan de brug een toeristische trekpleister worden als mooie fiets- en wandelroute met een schitterend uitzicht over de Lek. Kijk hoeveel ruimte de Boogbrug biedt voor wandelaars, de schoolgaande jeugd, en mensen op de fiets i.p.v. de auto naar hun werk. Met ruimte voor de tram uit Nieuwegein/Utrecht als die over een jaar of tien kan worden doorgetrokken naar Vianen. De Kracht van Utrecht sluit zich aan bij het pleidooi van de Stichting Behoud Boogbrug Vianen. Bekijk het filmpje dat wij hebben gemaakt over het fietspad en de Boogbrug en oordeel zelf. 

Op de nieuwe brug moeten fietsers nu een beangstigend tochtje naast het langsrazende verkeer op de A2 maken. Brommers razen langs fietsers. Enkel een lage afzetting scheidt snelwegverkeer van de fietsers. Als er een een auto, of nog erger, een vrachtwagen, van de rijbaan af schiet wordt een fietser òf over de railing de brug af getorpeteerd òf geplet tussen afzetting en railing. Overigens is die afzetting zo laag dat wanneer een fietser valt, er een grote kans is dat hij pardoes op de vluchtstrook van de A2 belandt.

De Boogbrug ligt er werkloos naast. Daar is ruim voldoende plaats voor fietsers. De op- en afritten zouden heel eenvoudig hersteld kunnen worden. Via de Boogbrug zouden een fietsers en wandelaars op een heel veilige (gescheiden van de A2), mooie en ontspannen manier de Lek kunnen oversteken. Volgens (elektronische) tellingen van de provincie rijden er de afgelopen jaren gemiddeld dagelijks dik 800 fietsers over de brug. Dat zou nog veel meer kunnen worden!

 

Redenen om de oude brug te behouden voor fietsers en wandelaars: 

  • De nieuwe brug over de A2 Vianen is hoger dan de oude Boogbrug. Een fietsroute over de oude brug is mooier, stiller, schoner (minder stank) en met een veel breder fietspad. 
  • De oude brug ligt iets lager en aan de oostzijde. Dat kan niet anders dan fors schelen in de hinder van zuidwestenwind.
  • Het fietspad begint op de nieuwe brug begint breed maar wordt daarna smaller: erg gevaarlijk. Voldoet dit fietspad wel aan de normen? Is die ruimte naar de auto overgeheveld voor een extra rijstrook? Goedkoop duurkoop?
  • Met het behoud van de Boogbrug stimuleren we het fietsen van mensen naar het werk en verlagen we de drempel om de auto te laten staan.
  • Let wel: het behoud van de boogbrug mag niet leiden tot het opheffen van het zo bevochten en waardevolle pontje tussen Vianen en Vreeswijk/Nieuwegein; het is daarom ook niet wenselijk dat het om het pontje te behouden de boogbrug maar gesloopt moet worden.
  • De oude brug kan eventueel ook gebruikt worden voor een tramverbinding tussen Vianen en Nieuwegein. 

 

Lekbrug Vianen_1952Wij komen tot de conclusie dat die oude brug zeer de moeite van het behouden waard is voor de wandelaars, fietsers en over tien jaar, de tram! Het zou de gemeente Vianen sieren als ze alles in het werk zou stellen de Boogbrug van Vianen voor de toekomst te behouden: een mooie manier om als gemeente in het nieuws te komen en de Boogbrug als duurzame cultuurhistorische en toeristische trekpleister te benutten !

 

Meer weten over de cultuurhistorische argumenten voor het behoud van Boogbruggen in Nederland: Kijk op de website van Stichting Boogbrug Vianen 

Eerste foto: Jan van der Velden