Grote fietsenstalling in ondergrondse parkeergarage Vredenburg!

Parkeergarage VredenburgWethouder Everhardt nam 19 januari een motie over, waarin Bart Beerlage (PvdA), gesteund door een overgrote meerderheid van de raad, vroeg om meer fietsenstallingen rondom plein Vredenburg. De plannen voor een nieuw stationsgebied voorzien vooral in extra fietsparkeerplaatsen bij het station en nog maar weinig rondom plein Vredenburg. Projectontwikkelaar Corio deed al een toezegging om 1.400 extra stallingen te realiseren aan de westkant van de Catharijnesingel. De raad vond dat echter niet genoeg. 

De huidige plannen voorzien in 800 stallingsplaatsen onder het gebouw De Vredenburg, veel te weinig voor alle bezoekers van het vernieuwde Hoog Catharijne en de winkels rond het plein. Daarom gaat het college de mogelijkheden onderzoeken voor extra capaciteit, bijvoorbeeld in de auto-parkeergarage onder het plein. De bovenste verdieping van deze parkeergarage heeft zo'n 120 (auto)parkeerplaatsen. Naar schatting zou je daar 2.500 fietsen kunnen stallen. De oude Vredenburgstalling had plek voor ongeveer 1.000 fietsen.