Bijeenkomst over de effecten van verkeersmaatregelen op de lokale luchtkwaliteit

CROW

Op 7 februari 2012 vindt in Arnhem de afsluiting plaats van het programma Solve (snelle oplossingen voor lucht en verkeer). In ruim vier jaar heeft dit programma veel kennis over de effecten van verkeersmaatregelen op de lokale luchtkwaliteit ontwikkeld, gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. In de afsluitende bijeenkomst komen onder meer de discussies over roet, effecten van beplanting, gevoelige bestemmingen en gezondheid aan de orde:

  • Roet: studies hebben aangetoond dat roet een betere indicator is dan PM10/2,5 om gezondheidseffecten van maatregelen in kaart te brengen.
  • Beplanting: is het nu wel of niet zinvol in relatie tot luchtkwaliteit?
  • Gevoelige bestemmingen: wie mag wanneer waar bouwen, wonen en werken?
  • Gezondheid: Beschermen de Europese normen voor fijnstof en stikstof onze gezondheid eigenlijk wel voldoende?

Daarnaast is er ruimte voor uw eigen vragen en oplossingen. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om te netwerken. 

De bijeenkomst is in het Provinciehuis Gelderland in Arnhem. Kijk voor meer info en aanmelden op de website van het CROW