OV-fiets biedt vrijheid en gemak, maar is weinig in trek bij automobilisten

Cover Hoe bevalt de OV-fietsDe Fietsersbond doet regelmatig tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers van de OV-fiets. Ruim 13.000 gebruikers vulden in 2011 een digitale enquête in. Met 100.000 abonnees, een miljoen verhuringen in 2011 en een gemiddeld rapportcijfer van bijna een acht is de OV-fiets een groot succes. Veelgenoemde voordelen zijn het gemak en de vrijheid die de OV-fiets biedt. Verbeterpunten zijn er ook: Ruim 20% maakt het wel eens mee dat er geen fiets voorhanden is (2 jaar geleden was dit 25%). Evenzoveel gebruikers treffen wel eens een niet goed onderhouden fiets aan. De OV-fiets blijkt met name een goede aanvulling op het openbaar vervoer te zijn. Niet veel automobilisten laten hun auto ervoor staan. >>

 

OV-fiets in plaats van bus of tram

Een interessant aspect om naar te kijken is wat voor een vervoermiddel de OV-fiets vervangt. Voor het laatste stukje van de reis is dit meestal de bus (60%) of de tram (37%). Ook lopen wordt vaak genoemd (bijna 50%). De categorie 'auto voor de hele reis' scoort met 17% aanzienlijk lager. De motieven voor gebruik van de OV-fiets blijken vaak niet woon-werk gerelateerd te zijn: "Bezoek aan vrienden of familie (60%) en naar recreatieve bestemming (65%) blijven de veel vaker genoemde motieven dan naar de werk- of zakelijke bestemming (50%)." De combinatie trein en OV-fiets is zeer populair. De vrijheid van deze combinatie is blijkbaar erg aantrekkelijk. Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan vaker met de trein te reizen door het gemak van de OV-fiets. De OV-fiets is hiermee een goede aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Helaas zitten er onder de gebruikers nog maar weinig automobilisten.

Op de vraag waar gebruikers graag nieuwe huurlocaties zien, komen bus- en metrostations het meest naar voren (88%), gevolgd door fietsenstallingen in een andere plaats (75%) en als derde P+R terreinen, transferiums en andere overstappunten (70%). De minste belangstelling (toch nog 51%) is er voor OV-fietshuur bij een fietsenstalling in de eigen woonplaats. Wellicht kan de invloed op de automobiliteit nog iets stijgen, wanneer de combinatie auto en OV-fiets op meer plekken mogelijk wordt. Het verder ontwikkelen van vervoersknooppunten blijkt eens te meer belangrijk te zijn. Het zou mooi zijn wanneer in de toekomst meer automobilisten de OV-fiets gebruiken, al is het maar voor het laatste stukje van de reis.

Lees hier het nieuwsbericht van de Fietsersbond 

Download hier het volledige OV-fiets onderzoek