Ambitiedocument ‘Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar’ vol ambitie, maar zonder integrale visie

Cover Utrecht_aantrekkelijk_en_bereikbaarOnlangs heeft het Utrechtse College van B&W het ambitiedocument "Utrecht Aantrekkelijk en bereikbaar" gepubliceerd. Het stuk wil een antwoord bieden op een aantal uitdagingen waarvoor de stad Utrecht staat. Genoemd worden de forse woningbouwopgave in de stad, de toenemende druk van het autoverkeer en de wens om de stad tegelijkertijd aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Het is een thematiek waar wij ons als initiatiefgroep 'Kracht van Utrecht' zeer betrokken bij voelen. De centrale ambitie van het document verdient alle lof: een omslag in mobiliteit binnen het kader van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Wij hebben wel een aantal opmerkingen over de wijze waarop het stuk die omslag denkt te bereiken.

Om de ambitie van het College werkelijkheid te maken, zullen de beleidsvelden van mobiliteit en ruimtelijke ordening moeten integreren. Beleidsmakers dienen hun gescheiden blik op verkeer, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid achter zich te laten; het is iets waar de Gemeente Utrecht al jaren last van heeft. Een ambitie op mobiliteitsgebied is direct verweven met de ambitie op het gebied van de openbare ruimte van de stad. Bij veranderingen in de stad gaat het vaak letterlijk om 'lucht scheppen'.

Lees de complete reactie op het ambitiedocument (pdf download)

Download hier het ambitiedocument 'Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar

Ambitiedocument op gemeentewebsite