Thuiswerken: minder auto's, minder vervuiling, meer tijd en goed voor de portemonnaie

Het Nieuwe_Werken_mokIn opdracht van Stichting Natuur & Milieu heeft PricewaterhouseCoopers een verkennende analyse uitgevoerd naar de economische effecten van een uitbreiding van Het Nieuwe Werken (HNW) in Nederland. HNW staat voor maatregelen die gericht zijn op (het verhogen van) de keuzevrijheid van werknemers, bijvoorbeeld de keuze om thuis te werken of files te vermijden door op andere tijden te werken. 

Het onderzochte scenario gaat uit van een toename van het aantal HNW-werknemers van circa 10% van de totale beroepsbevolking nu, naar 20% in het jaar 2015. De nieuwe HNW-werknemers werken 1 tot 2 dagen vanuit huis. HNW blijkt erg goed voor onze portemonnaie te zijn. Wanneer twintig procent van de beroepsbevolking thuis gaat werken, levert dat op jaarbasis 2 miljard op, bij twee dagen thuiswerken zelfs 3 miljard. De baten zijn het gevolg van verhoogde economische activiteit en kostenreducties. Daarnaast zijn er niet-financiële baten zoals een hogere levenskwaliteit (o.m. minder luchtverontreining en geluidsoverlast, meer keuzevrijheid). Per HNW-werknemer zijn de baten 6.600 a 10.300 euro. Dit houdt in dat de samenleving eenzelfde bedrag per HNW-werknemer kan investeren. Bij een lagere investering heeft HNW dus een positief rendement, dat evenredig verdeeld kan worden tussen werknemer, werkgever en overheid. >>

 

De verwachte effecten op een rij:

  • 90.000 tot 180.000 minder auto's per dag in het woon-werkverkeer, minder files (dit is afhankelijk van hoeveel auto's er weer bij komen om de vrijgekomen ruimte op te vullen – de latente vraag), 840-1.700 minder verkeersgerelateerde gewonden, 9 minder verkeersdoden.
  • 0,3 – 0,5 miljoen ton minder CO2 uitstoot, 45 – 90 ton minder fijnstof uitstoot. De verminderde uitstoot leidt tot lagere kosten voor de gezondheidszorg en minder verlies aan levensjaren.
  • 38 – 77 miljoen uur tijdswinst voor werknemers.
  • 8.300 nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt: ouderen, ouders met jonge kinderen, chronisch zieken en (gedeeltelijk) gehandicapten.
  • Stijging van productiviteit: 650 miljoen euro (ruim 1% van BBP).
  • De baten liggen in het jaar 2015 tussen de 1,9 en 2,9 miljard euro; de cumulatieve baten over de periode 2012-2015 liggen tussen de 5,6 en 8,7 miljard euro.
  • Risico's voor een sociaal of professioneel isolement voor werknemers die daarvoor gevoelig zijn of waarvoor geen goede omgevingsvoorwaarden zijn geschept door de werkgever; risico's voor bewaking van balans werk en privé, risico van te veel overwerken en werken bij ziekte.

Download hier het hele rapport 'Een verkenning van macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken' 

Bekijk filmpjes over de campagne van Het Nieuwe Werken