Bewoners in Bunnik: nieuwe weg tussen Houten en A12 bij Bunnik tast leefbaarheid aan

RijsbruggerwegtraceHet RijsbruggerWEGcomité (waarin de Bunnikse wijkverenigingen samenwerken) maakt zich zorgen over de toenemende schade aan de leefbaarheid in hun dorp. De Provincie Utrecht is van plan een nieuwe verbindingsweg (zie overzichtskaart) aan te leggen tussen Houten en de A12 bij Bunnik (Vechten), de Rijsbruggerweg. Door de vele wegen en spoorlijnen die door en langs Bunnik lopen is de geluidhinder en de hoeveelheid fijnstof nu al veel meer dan wettelijk is toegestaan.

Dit blijkt uit eigen geluidsmetingen die inwoners uit Bunnik hebben verricht. In grote delen van Bunnik wordt de wettelijke grens van 48 dB fors overschreden. De aanleg van de Rijsbruggerweg zal de leefbaarheid in Bunnik nog verder verslechteren (bedenk hierbij dat de wind overwegend uit het zuidwesten waait). En binnen enkele jaren wordt de Parallelweg ten zuiden van de A12 (richting Odijk) hierop aangesloten voor het verkeer vanuit Houten richting Arnhem. Dit betekent nog meer overlast. >>

Het RijsbruggerWEGcomité vindt dat de grens nu is bereikt en doet een dringende oproep aan de provincie Utrecht te kiezen voor het alternatief de Meerpaalvariant. Deze variant loopt aan de zuidzijde van Houten vanaf de Vinex wijk richting afslag 28 van de A27, die nu alleen aansluiting heeft richting Nieuwegein. Door het volledig ontbreken van woningen in de geluidszone van dit alternatief heeft aanleg daarvan volgens het comité geen enkel negatief effect op de leefbaarheid van bewoners. Ook Rijkswaterstaat vindt dit de meest logische aansluiting, ook vanwege de aansluiting op het bedrijventerrein van Nieuwegein aan de overkant van de A27. De aansluiting hier op de A27 is vrij eenvoudig, het knooppunt inclusief op- en afritten ligt immers al. Bij de A12 is het wat ingewikkelder. Aan de noordzijde van de A12 is maar weinig ruimte voor de op- en afritten, die allemaal nog moeten worden aangelegd. Bovendien zal door de verhoogde ligging van het benodigde viaduct over de A12 de geluidsoverlast extra ver reiken. 

Om de provincie te overtuigen dat er een beter en goedkoper alternatief is vraagt het RijsbruggerWEGcomité inwoners uit Bunnik om een petitie te ondertekenen. U geeft hierin uw voorkeur aan. De uitkomsten zullen in de loop van januari aan de gedeputeerde Van Lunteren worden aangeboden. Voor feiten over de effecten van verkeerslawaai en fijnstof op uw gezondheid kunt u ook op www.engboogerd.nl terecht.

Lees ook de artikelen in de lokale krant 't Groentje en in het AD