Wethouder Lintmeijer aan minister Schultz: Tienduizenden Utrechters zijn direct getroffen

snelweg utrecht 200Wethouder Lintmeijer heeft in een brief aan minister Schultz laten weten verbaasd te zijn over het voornemen om de maximum snelheid, ook rond Utrecht, te verhogen. Burgemeester en wethouders van Utrecht maken zich zorgen over de gevolgen voor luchtkwaliteit en geluidsbelasting en daarmee voor de volksgezondheid.

Lintmeijer stelt in zijn brief dat er geen sprake is van een succesvol luchtbeleid, zoals verondersteld door de minister. Utrecht heeft immers zeer grote moeite om de normen te halen, ondanks miljoenen aan investeringen. Hij refereert ook aan het advies van de vier Rekenkamers van de grote steden, waarin gevraagd werd om extra landelijke maatregelen. De milieuwinst van de afgelopen jaren zou bovendien helemaal verdampen met de verhoging van de maximum snelheid. Een eventuele plaatsing van schermen tegen luchtvervuiling zou geen soelaas bieden, omdat ze geen effect hebben op de achtergrondconcentraties van luchtvervuiling. Met betrekking tot de geluidsnormen merkt Lintmeijer op dat het niet wenselijk is om de groeimarge onder de ‘geluidsplafonds’ meteen al helemaal in te nemen of zelfs te overschrijden. Hij uit zijn zorgen over het mogelijk uitblijven van compenserende maatregelen en vreest een verdere verhoging van de geluidsnormen.

Volgens Lintmeijer kan de beperkte reistijdwinst niet opwegen tegen het verlies aan leefomgevingkwaliteit en gezondheid van Utrechters.

Bekijk hier de brief van wethouder Lintmeijer aan minister Schultz