Kracht van Utrecht: Heroverweeg afschaffen 80 km-zones en verhoging maximum snelheid

sticker80pr8igPolitici, burgers, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers hebben zware kritiek geuit op het voornemen van de Rijksoverheid om de maximum snelheid te verhogen. Extra pijnlijk is het voornemen om de 80-kilometer zones rond de grote steden af te schaffen. Rond Utrecht zou het de bedoeling zijn de 80 km-zone op de parallelbanen tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten af te schaffen en de snelheid op de A12 op te schroeven naar een 'variabele' 130 km/h. Voor de mensen die wonen en werken langs de A12 betekent dat nog meer geluidsoverlast en luchtvervuiling. De Kracht van Utrecht heeft daarom een brief gestuurd aan minister Schultz van Haegen en de leden van de Tweede Kamer met het nadrukkelijke advies om deze beleidsvoornemens te heroverwegen. Het Kracht van Utrecht-initiatief bepleit met ondersteuning van velen in de stad: 80 km/h op de Ring Utrecht voor een schoner en stiller Utrecht.

 

Betere doorstroming, minder files, veiliger, gezonder en goedkoper

Wanneer automobilisten 80 km/u rijden op de A2, A12 en de A27, zorgen we met elkaar voor een betere doorstroming en minder files. De snelheid is gelijkmatiger, omdat er minder wordt opgetrokken en afgeremd. In tijd scheelt het maximaal 3% (Bronnen: Kennisinstituut voor de Mobiliteit, 2010; TNO rapport 2003; website Openbaar Ministerie, 2010). Als automobilisten 80 km/u rijden, daalt het brandstofverbruik. Bewoners naast de Ring hebben een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Ten opzichte van een snelheid van 120 km/u daalt de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof aanzienlijk (bron: Goudappel Coffeng, 2007). Het verkeerslawaai bij 80 km is 2 decibel minder dan bij 100 km; de afname is nog groter wanneer auto's gelijkmatig rijden (Bron M+P-rapport 2009). Bewoners slapen 's nachts beter. (bron: EEA Technical report, no. 11/2010). Er is geen behoefte aan extra (dure) maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers zal bij 80 km/h op de Ring afnemen in plaats van toenemen. Ook hier zijn derhalve geen extra dure maatregelen nodig.

Wij vragen minister Schultz en de leden van de Tweede Kamer daarom: Heroverweeg uw voorstel en stel de gezondheid van de Nederlandse bevolking centraal. Baseer uw beleid op gedegen onderzoek, zeker wanneer het gaat over het afschaffen van de 80 km-zones rond de grote steden. Geef in deze tijden van bezuinigingen niet nodeloos geld uit en zadel toekomstige kabinetten niet op met extra zorgkosten. 80 km/h op de Ring Utrecht voor een schoner en stiller Utrecht! 

De Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Milieu vergadert woensdag 14 december tussen 18.00 en 21.00 uur over het verhogen van de maximum snelheid (NB: het algemeen overleg op 14 december over luchtkwaliteit en geluid is uitgesteld). Volg het debat live via deze link (het debat is in de Thorbeckezaal). 

 

Download hier de brief van de Kracht van Utrecht aan minister Schultz en de Tweede Kamer De brief is ook gestuurd aan het College van B&W en raadsleden van de Gemeente Utrecht en aan het College van Gedeputeerde Staten. 

Lees ook het artikel 'Snelheidsbeperking op de snelweg: Wat heeft het voor zin?' in het dossier Planstudie Ring Utrecht