Meedenkbijeenkomst Planstudie Ring Utrecht A27/A12: Zoekt de minister echt naar een gedragen oplossing?

Plangebied A27 A12 Rijkswaterstaat klein

Donderdagavond 1 december houdt Rijkswaterstaat een eerste clusterbijeenkomst in het kader van de Milieu Effectrapportage van de Planstudie Ring Utrecht A27-A12. Het is een bijeenkomst die zich vooral richt op het gebied Rijnsweerd, Amelisweerd, Maarschalkerweerd en De Uithof (zie overzichtskaart). 

De uitnodiging van Rijkswaterstaat ging vergezeld van twee documenten: een stuk over het besluitvormingstraject en een informatief en verhelderend verslag van een bijeenkomst die pas geleden in samenwerking met Milieucentrum Utrecht op het Provinciehuis werd georganiseerd over de nieuwe geluidswetgeving ("SWUNG"). De bijeenkomst maakte duidelijk dat de nieuwe geluidsnormen voor verschillende bewoners aan de oostkant van de stad steeds anders en in een aantal gevallen zelfs slechter zal uitwerken; voor Amelisweerd zelfs dramatisch slechter. Natuur en recreatie tellen weer eens helemaal niet mee.

Verdere besluitvorming zonder milieuvriendelijke variant

Het tweede stuk, over het besluitvormingsproces, laat zien hoe ministerie en Rijkswaterstaat zich de verdere besluitvorming voorstellen. Nergens wordt duidelijk dat ook de gemeente of de provincie iets te zeggen heeft. Geen woord over het "Meest Milieuvriendelijk Alternatief" (genoemd in het coalitieakkoord van de provincie) of een asfaltvariant met minder dan de maximale 2x7 rijstroken. Het opmerkelijke daarbij is dat Rijk, provincie en gemeente er nog niet met elkaar uit zijn: de data van de clusterbijeenkomsten zijn zo gekozen omdat er uiterlijk 25 november een akkoord had moeten zijn. Inmiddels heeft het ministerie gemeld dat de beslissing over een akkoord naar half december is verschoven. Het zou ons niet verbazen dat het te maken heeft met de financiën. De verbreding van de bak bij Amelisweerd en het verplaatsen van het waterafsluitende vlies bij Lunetten is technisch erg ingewikkeld en daarom een dure opgave. Er is dan lang niet genoeg geld om tegelijk aan alle wensen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en technische betrouwbaarheid te voldoen.

 

Luister naar bewoners en bespaar geld

Reden genoeg om toch eens heel goed te denken hoe je het best die maximaal 1,2 miljard besteedt. Een paar honderd miljoen voor de verbreding van de bak kan zo worden bespaard als je de ruimte beter benut en alternatieven een echte kans geeft. Ergens in het betoog van Rijkswaterstaat staat dat men zoekt naar een "gedragen oplossing". Misschien is het niet verkeerd om bewoners toch eens wat meer serieus te nemen. En daar ook even de tijd voor de nemen.

 

Bijlagen:

Download hier de toelichting op het proces planstudie Ring Utrecht A27-A12

Download hier de toelichting op de nieuwe wet geluid (SWUNG)

Bekijk ook onze rapporten: Opties binnen de bak van Amelisweerd (een studie naar wegvarianten binnen de huidige afmetingen van de 'bak') en

Kracht van Utrecht 2.0 (ons duurzaam regionaal alternatief voor de toekomst van de mobiliteit in de Utrechtse regio)