Kracht van Utrecht: Geef Utrecht een gezonde kans!

Viaduct over de A27 bij Amelisweerd (Google Earth)De Kracht van Utrecht heeft samen met de Vrienden van Amelisweerd en Stichting Soesa een open brief gestuurd, gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Gedeputeerde Staten van Utrecht en het Utrechtse College van B&W. De drie maatschappelijke organisaties maken zich zorgen over de besluitvorming over de Ring Utrecht en de gevolgen daarvan voor inwoners van de stad:

Rijk, provincie en gemeente Utrecht maken vrijdag 25 november een belangrijke keuze in de besluitvorming over de Ring Utrecht. December vorig jaar spraken zij een voorlopige voorkeur uit voor een variant met 2 x 7 rijstroken op de A27 tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (de 'bak bij Amelisweerd). Gedeputeerde van Lunteren heeft inmiddels bevestigd aan de Kracht van Utrecht dat varianten met 2 x 6 rijstroken evengoed zullen worden meegenomen. Bovendien pleit het College van Gedeputeerde Staten er in hun collegeprogramma voor om in de tweede fase MER (i.e. Milieu Effect Rapportage) de meest milieuvriendelijke variant voluit mee te nemen in het gehele beleidstraject. Het Utrechtse College van B&W heeft daarnaast de ambitie uitgesproken om met een betere OV- en fietsinfrastructuur een goed alternatief voor autogebruik te bieden. Recent nog gaf het college in haar toekomstvisie aan om in de besluitvorming over de Ring Utrecht zoveel mogelijk natuur in Amelisweerd te willen sparen, omdat het landgoed een buitengewone ecologische en recreatieve waarde heeft. 

Wij van de Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en Stichting Soesa zijn heel bezorgd. Want wij horen en zien tot dusverre van al deze beloften tot nu toe maar bitter weinig terug. 

 

Alternatieven beter voor milieu, gezondheid én portemonnaie

 

Tijdens bijeenkomsten in september 2011 verkondigde Rijkswaterstaat dat in de op handen zijnde besluitvorming vooral verkeerstechnische overwegingen leidend zijn. Effecten op geluid, lucht, gezondheid en natuur komen pas aan de orde wanneer alle verkeerstechnische keuzen gemaakt zijn. Dat is de omgekeerde wereld. Op deze wijze wordt onderzoek naar meer milieuvriendelijke, slimmere én goedkopere oplossingen (o.a. die van de Kracht van Utrecht) nu al om zeep geholpen. Dit is niet in het belang van omwonenden, de stad en het Ministerie van Financiën. En het is in strijd met het programma Sneller en Beter! Wij zien niet hoe dit recht doet aan de inzet, die zowel de provincie als de gemeente Utrecht zelf heeft geformuleerd; een inzet die recht doet aan de noodzaak van het verlagen van geluidsoverlast en luchtverontreinig, die bewoners van Utrecht al vele jaren ervaren. Vele deskundigen geven bovendien aan dat de begrote € 1,2 miljard voor de Ring onvoldoende is vanwege de financieel‐technische risico’s bij de aansluiting van de bak met “vliesconstructie” (de constructie die de bak waterdicht maakt) tussen Lunetten en Rijnsweerd. En met dit zelfde budget moet tegelijkertijd de leefbaarheid en gezondheid over dat traject worden verbeterd!

Wij doen dan ook een beroep op Rijksoverheid, provincie en gemeente om in de tweede fase MER de perspectiefrijke varianten op het gebied van zowel bereikbaarheid als leefbaarheid en omgevingskwaliteit een serieuze en gezonde kans te bieden; varianten die de Utrechtse regio meer bieden dan alleen meer asfalt. De Utrechtse regio is zoveel meer dan een draaischijf. Toon ambitie op het gebied van een duurzame regionale ontwikkeling. Toon ambitie op het gebied van een gezonde leefomgeving. Toon ambitie in de ontwikkeling van een sterk fiets‐ en OV netwerk. Erken de waarde van stilte en natuur. Neem bewoners en maatschappelijke organisaties serieus en betrek hen bij de zoektocht naar een breed gedragen variant.

 

Download hier de brief, gestuurd namens Jos Kloppenborg (Vrienden van Amelisweerd), Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) en Jan Morren (Stichting SOESA).

Leestip: ga naar Rapporten en verslagen en lees uitgebreid over de plannen van de Kracht van Utrecht

Lees ook het artikel "Bezorgdheid rond verbreding A27" op dnu.nl