Naar een effectiever luchtbeleid met het Roetreductieplan

Op 5 oktober 2011 hield de DCMR Milieudienst Rijnmond voor deskundigen de landelijke conferentie "Naar een roetmaat voor een gezonder luchtkwaliteitsbeleid". Van de Kracht van Utrecht waren Gerard Cats, Jan Korff de Gidts en Richard Kres aanwezig, van het Wijk C Comité Ted Zorn. Diverse mensen van Utrechtse gemeentes en provincie waren ook aanwezig.

Roet vs_Verkeer_werkdag_Rijnmond

Uit de conferentie blijkt dat de overheid nu beleid maakt op normen die eigenlijk niet meer de juiste maat zijn om de volksgezondheid te bevorderen. De EU luchtnormen voor fijnstof en NOx hebben weliswaar bijgedragen aan een schonere lucht, ze zijn nu alleen nog maar een juridisch sturingselement zonder dat onze lucht er schoner van wordt. Er is behoefte aan een gerichter luchtbeleid waarbij de bevordering van gezondheid centraal staat. Dat kan met een roetnorm. Roetconcentraties blijken heel dicht het verloop van het aantal auto's te volgen, wat minder het geval is bij fijnstof en NO2 (zie grafiek; beweeg met uw muis over de grafiek voor de toelichting). Bovendien vertoont roet een duidelijker verband met (nadelige) gezondheidseffecten dan fijnstof. De Kracht van Utrecht heeft daarom voorgesteld om een roetreductieplan in te voeren, waarbij de roetuitstoot elk jaar 10 procent vermindert. De gezondheidswinst voor de burger kan daarbij oplopen van 3 tot 18 maanden langer leven. Concrete maatregelen in het roetreductieplan zijn het invoeren van 80 km/h op doorgaande wegen met goede doorstroom en goede milieuzones voor vrachtwagens, auto’s en andere vervuilende voertuigen en machines in en om de stad.

Op de website van DCMR vindt u een verslag en presentaties 

Download hier het verslag van TNO 

tekst: Richard Kres

Grafiek: Sef van den Elshout (DCMR Milieudienst Rijnmond), uit de presentatie 'Een fictieve 80 km zone geëvalueerd met roet/EC als indicator'