Buitenlandse steden wel succesvol in verbeteren luchtkwaliteit

Verslag meetacties_Run4AircoverVerschillende Europese steden, zoals Berlijn, Zürich en Stockholm zijn zeer succesvol in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dat doen ze met maatregelen die Nederlandse overheden vooralsnog links laten liggen. Milieuzones, waarbij niet alleen vrachtwagens, maar ook de meest vervuilende bestelbusjes en personenwagens worden geweerd, blijken zeer effectief. Ook congestieheffingen en de aanpak van sterk vervuilende mobiele werktuigen, zoals graafmachines, aggregaten en veegwagens leveren veel gezondheidswinst op. Dit alles blijkt uit onderzoek van het European Environmental Bureau (EEB) en de Duitse Milieuorganisatie BUND. 

Recente metingen van Stichting Natuur & Milieu voor het project Run4Air bevestigen dit beeld. De hoeveelheid ultrafijn stof in de lucht bleek vooral afkomstig van het lokale verkeer op wegen en snelwegen in en om de stad. Het weren van een kleine groep 'grootvervuilers' levert daarom veel gezondheidswinst op. 

 

Lokale maatregelen helpen wél

Opvallend in de Run4Air metingen was hoe een kleine groep voertuigen, zoals oude bestelbusjes en personenwagens, vrachtwagens en scooters een enorm aandeel hebben in de uitstoot van schadelijke roetdeeltjes. Van alle fijnstoffen is roet het meest schadelijk voor de gezondheid. Het weren van deze kleine groep voertuigen levert dan ook een enorme gezondheidswinst op. Een tweede opvallende groep vervuilers bestond uit een aantal tractoren, graafmachines en veegwagens. Over het effect van dit soort machines is weinig bekend. Ze ontbreken in de modellen om luchtkwaliteit te berekenen. Er is ook weinig bekend over het effect op de luchtkwaliteit bij langdurige bouwwerkzaamheden. Een mogelijke oplossing is om bij de aanbesteding van bouwwerken eisen te stellen aan de luchtkwaliteit of door ze op te nemen in milieuzones.

De gemeente Utrecht heeft meerdere malen beweerd dat zij slechts een zeer beperkte invloed heeft op de lokale luchtkwaliteit (zie bijvoorbeeld het verslag van het Stadsdebat Luchtkwaliteit). De ervaringen in steden als Berlijn en Kopenhagen laten zien hoe een voortvarend lokaal milieubeleid wel degelijk veel invloed kan hebben op de lokale luchtkwaliteit.

 

Lees ook het verslag van de Run4Air luchtmetingen

Lees hier het persbericht van Natuur & Milieu