Green Tax Battle: Schaf overheidssubsidie reiskosten af

Fiscalisten, hoogleraren en maatschappelijke organisaties blijken het roerend eens. De huidige reiskostenregeling moet worden afgeschaft. Dat was de opmerkelijke uitkomst van de Green Tax Battle, die  op 30 september werd gehouden. De Green Tax battle was een wedstrijd tussen drie teams (bestaande uit wetenschappers, maatschappelijk organisaties en accountants) om het beste fiscale voorstel voor duurzame mobiliteit te ontwikkelen. Alle teams stelden voor om de belastingaftrek voor het woon-werk verkeer af te schaffen. Dat zorgt voor minder files, minder emissies, het opdoeken van een hoop overbodige regels én voor een eerlijkere verdeling van de koopkracht.

Op de website van Natuur & Milieu vindt u een verslag inclusief links naar de bijdragen van de teams en het rapport van de CE Delft met de doorrekening van de voorstellen.