leadtekst
Wanneer 1 op de 7 automobilisten in de spits een andere keuze maakt en we fors investeren in zowel fiets- als OV-netwerken, verlichten we de overlast van het verkeer. Nieuwe en bredere wegen zijn zo niet nodig.

Het Kracht van Utrecht-initiatief is een groep van bewoners en experts, die concrete voorstellen doet over de omslag naar duurzame mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad. Lees verder...

Lees ook onze WEBKRANT met korte nieuwtjes over onze standpunten, lobby en activiteiten.