Programmapunten van de Fietsersbond voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014

Fietsrekken Moreelsepark_220Volgend jaar maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de titel 'Meer fiets, meer ruimte' roept de Fietsersbond de afdelingen van politieke partijen op, een verdere groei van het fietsverkeer tot inzet van de verkiezingen te maken.

De fiets is hip. We doen ruim een kwart van al onze ritten met de fiets. In de ochtendspits zitten er meer mensen op de fiets dan in de auto. En het fietsgebruik blijft toenemen. Grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen meten een groei van tussen de drie en vijf procent per jaar.

De Fietsersbond vindt dat de fiets komend decennium een nog grotere rol kan spelen. De potentie voor groei is enorm en kent alleen maar positieve effecten. We willen het aandeel van de fiets in ritten tot 7,5 kilometer verder verhogen tot gemiddeld 40% in 2015 en 50% in 2020. Een dergelijke groei lukt niet met de huidige voorzieningen. Zonder vooruitziende blik zal de groei van het fietsgebruik stranden op de grenzen die we nu her en der al zien. Vooral in de drukke steden moet er letterlijk meer ruimte komen voor de fiets. In binnensteden betekent een keuze voor voetgangers en fietsers een keuze voor kwaliteit en leefbaarheid. Voorwaarde voor een verdere groei is verder dat de verkeersveiligheid van met name oudere fietsers verbetert, door het aanpakken van lokale knelpunten.

De belangrijkste concrete programmapunten die de Fietsersbond voorstelt zijn:

  • bij ruimtelijke plannen uitgaan van de potentie van de fiets als stedenbouwkundige drager;
  • verbeteren en uitbreiden van het netwerk van fietsroutes, rekening houdend met toenemende intensiteiten en diverse soorten fietsen met verschillende snelheden;
  • goed sneeuw-en ijsvrij houden van fietsroutes en niet bezuinigen op beheer en onderhoud;
  • Cover Fietsersbond_programmapunten_2014aanleg van snelfietsroutes;
  • lokale actieplannen om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren;
  • snorfietsen niet langer op het fietspad;
  • forse uitbreiding van het aantal fietsparkeervoorzieningen in binnensteden, bij stations en voorzieningen; geen algemene fietsparkeerverboden;
  • opnemen van fietsparkeernormen in bestemmingsplannen.

Tekst: Fietsersbond op 4 maart 2013.

Download hier een document met alle programmapunten van de Fietsersbond

Lees ook de notitie "Fietsbeleid tot 2015 en erna" van de Fietsersbond i.s.m. de Kracht van Utrecht. Hierin geven wij een conctrete aanzet voor het vormgeven van het Utrechtse fietsbeleid.