Lightrail in Utrecht 2040

Cover Lighrail_op_de_kaart_2040De bereikbaarheid van stad en regio Utrecht heeft behoefte aan een sterk OV / lightrailnetwerk. Zonder een goed openbaar vervoer gaat de zware weginstrastructuur rond Utrecht ten koste van de leefbaarheid en bereikbaarheid van van de stad. 

De recente MIRT-OV studie regio Utrecht laat zien dat de Uithoftram (gereed in 2018) naar verwachting in 2030 alweer aan haar maximum capaciteit zit. Volgens de studie zal de verkeersas tussen binnenstad en De Uithof volledig vastlopen, zelfs met de tramverbinding. Niets doen is schadelijk voor de stedelijke economie en dus geen optie. 

Kenmerken van een succesvol OV-netwerk

Het OV netwerk voor Utrecht moet logisch zijn opgebouwd, met voor elke afstand een passende vervoersvorm (lopen, fietsen, e-bike, tram, sprinter, intercity...). In de eerste plaats moet OV voldoende capaciteit hebben. Ten tweede dient de kwaliteit hoog genoeg te zijn om de automobilist te verleiden. Dit betekent een hoge frequentie, een hoogwaardige uitstraling, sociaal veilig en comfortabel.

 

Lightrail op de kaart 2040: inspirerende vergezichten op stedelijk OV

Wat zijn de mogelijkheden van een regionaal Lightrail netwerk in en rond Utrecht? Platform Do Lightrail laat in hun brochure een vergezicht zien op Lightrail in 2020 en 2040. Ondernemers, overheden en kennisinstituten laten hier de potentie zien van lightrail. 

"Wil Nederland aan de economische top blijven, dan moeten we in de stedelijke mobiliteit investeren... Kijk vooral naar de voordelen, die de consument geniet. Die maatschappelijke baten van investeringen in stedelijk gebied zijn tot nu toe sterk onderschat." 

Bekijk / download hier Lightrail op de kaart 2040

 

Lightrailkaart 2040