Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Utrechtse lucht niet schoon genoeg

Wanneer is lucht echt schoon?

Met alle problemen rond metingen en berekeningen van de luchtkwaliteit blijft er natuurlijk een belangrijke vraag over: wat is nu eigenlijk schone lucht? Wanneer is de lucht zo schoon dat er geen negatieve effecten op de gezondheid zijn te verwachten? Ook dit is helaas moeilijk te zeggen.

Overschrijdingen van de norm zullen gemiddeld genomen natuurlijk tot meer gezondheidsklachten leiden. Maar voor individuele gevallen is niet te bewijzen of de luchtkwaliteit de oorzaak van klachten is. Gevoelige mensen (ouderen, zieken, pasgeborenen) kunnen bovendien al klachten krijgen bij concentraties ruim binnen de norm. Ook de veelgestelde vraag wat nu een veilige afstand is tot een drukke weg, is niet eenduidig te beantwoorden. De GGD Amsterdam zegt het volgende:

Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat het wonen/naar school gaan op een afstand van enkele honderden meters tot ongeveer 1000 m nadelig is voor de gezondheid. Geen van die studies was opgezet om vast te stellen wat een “veilige” afstand tot de snelweg is. Dit kan om eerder genoemde redenen ook helemaal niet. Wel laat het onderzoek zien dat de gezondheidseffecten groter zijn naarmate de afstand tot de snelweg kleiner is.”

De GGD Amsterdam heeft een uitgebreide vraag en antwoord pagina over luchtkwaliteit en gezondheid.