Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Utrechtse lucht niet schoon genoeg

In het project 'Zelf meten is zeker weten' van Milieudefensie en Milieucentrum Amsterdam konden burgers zelf NO2 concentraties meten. Zeer verontrustend zijn de verschillen tussen de gemeten concentraties en de NO2 waarden uit de NSL-monitoringstool. De metingen van Milieudefensie geven aan dat de rekenmethode van het RIVM nogal nivellerend werkt. Alle plekken waar Milieudefensie soms zeer forse overschrijdingen heeft gemeten, bleken volgens de NSL-monitoringstool gewoon aan de normen te voldoen. Relatief schone plekken kwamen er in de NSL-monitoringstool dan weer minder goed uit. In Utrecht werden ook 26 buisjes geplaatst. De buisjes bij de Catharijnesingel/Smakkelaarsveld (56 μg/m³), Westplein (46 μg/m³) en Amsterdamsestraatweg 535bis (44 μg/m³) lieten overschrijdingen zien van de juridische norm van 41 μg/m³. Zes andere locaties lieten waarden zien in de buurt van de gezondheidsnorm van 35 μg/m³.

Van het gemeentelijke meetnet in Utrecht zijn inmiddels ook gegevens bekend. Het hierboven geschetste beeld wordt hier helaas meer dan bevestigd. Er zijn gegevens over januari (07-01-2011 tot 03-02-2011) en februari (02-02-2011 tot 02-03-2011). Gemeten is de gemiddelde NO2 concentratie over periodes van 4 weken. Plekken als de Weerdsingel (58 μg/m³ in januari, 48 μg/m³ in februari), Catharijnebaan (resp. 54 en 48), Amsterdamsestraatweg Zuid (resp. 51 en 50), Catharijnesingel / Bleekstraat (resp. 55 en 64) en Waterlinieweg ter hoogte van de schoolcampus (resp. 65 en 59) scoren allemaal vrij slecht. Helaas zijn deze plekken geen uitzondering, maar geven ze het algemene beeld in de stad goed weer. Overigens moet de GGD Amsterdam de gegevens nog controleren en ijken, voordat de resultaten een definitief karakter krijgen (bij publicatie van de jaarrapportage, voorjaar 2012).

Ter vergelijking zijn over dezelfde periode ook gegevens van de twee RIVM meetstations in de stad bekend. In januari kwam het meetpunt aan de Kardinaal de Jongweg op twee keer 40 μg/m³; het meetpunt aan de Constant Erzeijstraat haalde 49 en 52 μg/m³ (gemeten in tweevoud). In februari zijn deze cijfers 43 en 46 μg/m³ voor de K. de Jongweg en 43 en 49 μg/m³ voor de C. Erzeijstraat. Natuurlijk zeggen deze cijfers nog niets over de uiteindelijke jaargemiddelden. Hoewel deze cijfers voor Utrechtse begrippen vrij 'goed' zijn, ziet het er vooralsnog niet heel hoopgevend uit. Het aantal dagen met overschrijdingen van de norm is na twee maanden al dermate hoog dat het halen van de jaarnorm bijna onmogelijk lijkt. Bekijk zelf de meetresultaten in de stad Utrecht op de website www.utrechtmilieu.nl/meetnet.