Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Afschaffen 80 km-zones en 130 km/h op de snelweg: Waarom niet?

Daarom: 80 op de Ring voor een schoner en stiller Utrecht

80pr8igkleinWanneer automobilisten 80 km/u rijden op de A2, A12 en de A27, zorgen we met elkaar voor een betere doorstroming en minder files. De snelheid is gelijkmatiger, omdat er minder wordt opgetrokken en afgeremd. In tijd scheelt het maximaal 3% (Bronnen: Kennisinstituut voor de Mobiliteit, 2010; TNO rapport 2003; website Openbaar Ministerie, 2010). Als automobilisten 80 km/u rijden, daalt het brandstofverbruik. Bewoners naast de Ring hebben een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder. Ten opzichte van een snelheid van 120 km/u daalt de uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof aanzienlijk (bron: Goudappel Coffeng, 2007). Het verkeerslawaai bij 80 km is 2 decibel minder dan bij 100 km; de afname is nog groter wanneer auto’s gelijkmatig rijden (Bron M+P-rapport 2009). Bewoners slapen ’s nachts beter. (bron: EEA Technical report, no. 11/2010). Er is geen behoefte aan extra (dure) maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Het aantal verkeersslachtoffers zal bij 80 km/h op de Ring afnemen in plaats van toenemen. Ook hier zijn derhalve geen extra dure maatregelen nodig.

De Kracht van Utrecht heeft de minister en de leden van de Tweede Kamer gevraagd om het voorstel van verhoging van de maximum snelheid te heroverwegen en de gezondheid van de Nederlandse bevolking centraal te stellen. Beleid dient gebaseerd te zijn op gedegen onderzoek, zeker wanneer het gaat om het afschaffen van de 80 km-zones rond de grote steden. Nodeloos geld uitgeven is in een tijd van bezuinigingen ongepast; toekomstige kabinetten opzadelen met extra zorgkosten ook.  

 

Download de brief van de Kracht van Utrecht aan minister Schultz en de Tweede Kamer 

Download het Onderzoek naar verhoging maximum snelheid van Rijkswaterstaat

Lees meer over de effecten van snelheidsbeperking