Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Afschaffen 80 km-zones en 130 km/h op de snelweg: Waarom niet?

Zorgen bij links én rechts

De zorgen voor de gevolgen van extra luchtvervuiling zijn er niet alleen bij linkse partijen. Ook lokale VVD'ers maken zich zorgen, bijvoorbeeld Jos van Nieuwenhoven, raadslid voor de VVD in de gemeente Stichtse Venen (Maarssen, Breukelen, Ter Aa). Hij uitte op RTV Utrecht zijn zorgen over de aantasting van het leefklimaat in zijn gemeente. Hij is in principe niet tegen een verhoging van de maximum snelheid, maar wenst extra maatregelen om meer geluidsoverlast en luchtvervuiling te voorkomen. Of die er komen, is nog maar de vraag. Van extra maatregelen is immers alleen sprake wanneer niet wordt voldaan aan de officiële normen. Ook de Rotterdamse wethouder van verkeer Jeannette Baljeu is verbaasd over het schrappen van de 80 km-zone: “Eerder dit jaar had de minister nog aangegeven dat een eventueel besluit om de maximumsnelheid op de A13 te verhogen naar 100 km/u, was gekoppeld aan de uitkomsten van het experiment met de dynamische snelheid op de A20 en de A12 bij Voorburg. Maar het experiment is nog niet afgelopen, en toch gaat de snelheid op de A13 omhoog”, zo verklaart zij op de website van Binnenlands Bestuur. 

 

Langetermijneffecten op de gezondheid

Het RIVM gaat er van uit dat 1 ingeademde microgram fijnstof de levensverwachting met drie tot vier maanden beperkt. Een eventuele stijging van 1 tot zelfs 3 microgram fijnstof in de grote steden is dus een enorm probleem. Er lijkt sprake te zijn van een grove onderschatting van de gevolgen voor de volksgezondheid. Mede hierdoor zullen de kosten om luchtvervuiling en geluidhinder te beperken, ook veel hoger uitvallen. Het Planbureau voor de Leefomgeving spreekt van mogelijk enkele miljarden euro's tot 2020. Voor de minister van milieu is dat wellicht een kwestie van 'na ons de zondvloed'.  

De verwachte toename van het geluid is ongeveer 0.85 dB (bij verhoging van 120 naar 130 km/h). Dit is niet genoeg om in aanmerking te komen voor aanvullende maatregelen, zeker ook gezien de flinke versoepeling van het beleid op geluidsoverlast dit jaar. Veel bewoners krijgen daarom te maken met een toename van geluidsoverlast. Het verschil tussen 80 km en 100 km per uur is echter 2 dB; bij een gelijkmatig rijgedrag loopt dat verschil zelfs nog verder op. (Bron M+P-rapport 2009). Dat zijn significante verschillen die de volksgezondheid geen goed doen.

 

Verkeersveiligheid

Veel zorgen zijn er ook om de toename van doden en gewonden in het wegverkeer. Reden hiervoor is de toename van snelheidsverschillen (bijv. ten opzichte van het vrachtverkeer) en de exponentiële toename van de remweg bij hogere snelheid. Een stijging van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers is dus te verwachten. De grootte hiervan is moeilijk in te schatten. De schattingen liggen op ongeveer 7 tot 15 doden extra en een paar honderd extra gewonden. Feit is dat door de korte looptijd van het experiment met 130 km/h hier geen uitspraak over is te doen. Voormalig minister Eurlings spreekt in zijn eerder aangehaalde brief wel over een gunstig effect van de 80 km-zones op de verkeersveiligheid. Het voornemen van de minister om extra geld uit te geven om de veiligheid op de snelwegen te waarborgen, is zowel sympathiek als absurd te noemen. Aangezien er meer doden vallen op andere wegtypen, om nog maar te zwijgen over de slachtoffers van de extra luchtverontreiniging, lijkt dit voornemen misplaatst.