Artikelen Planstudie Ring Utrecht

Afschaffen 80 km-zones en 130 km/h op de snelweg: Waarom niet?


snelweg utrecht 200Politici, burgers, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers hebben eind 2011 zware kritiek geuit op het voornemen van de Rijksoverheid om de maximum snelheid te verhogen. Extra pijnlijk hierbij is het voornemen om de 80-kilometer zones rond de grote steden af te schaffen. Rond Utrecht zou het de bedoeling zijn de 80 km-zone op de parallelbanen tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten af te schaffen en de snelheid op de A12 op te schroeven naar een 'variabele' 130 km/h. (zie kaart). Voor de mensen die wonen en werken langs de A12 betekent dat nog meer geluidsoverlast en luchtvervuiling.

De basis voor het voornemen zijn diverse experimenten met een maximum snelheid van 130 km/h, die door de korte looptijd geen significante gegevens hebben opgeleverd, zo verklaart het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zelf in het “Onderzoek verhoging maximum snelheid naar 130 km”. Tegelijkertijd worden verschillende onderzoeken naar de positieve effecten van de 80 km-zones genegeerd. De reden om de snelheid te verhoging zou niet liggen in de tijdwinst; die is ook volgens de minister te beperkt (1%). Het gaat om een tegemoetkomen aan het verlangen van de automobilist om wat harder te mogen rijden. Tegenover deze wetenschappelijk gezien niet relevante basis staat een waslijst met wetenschappelijke feiten - allemaal goede redenen om de maximum snelheid niet te verhogen. Een overzicht:   

 

Meer snelheidsverschillen - slechtere doorstroming

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, verslechtert de doorstroming van het verkeer bij een hogere maximum snelheid. Reden hiervoor zijn de grotere snelheidsverschillen, bijvoorbeeld omdat het vrachtverkeer 80 km/h moet blijven rijden. De toenemende rembewegingen leiden tot harmonica-effecten en hebben zo een negatieve invloed op de doorstroming. Ook (zelfs) de ANWB maakt zich hierover zorgen. Omdat sneller mogen rijden aantrekkelijk is voor veel mensen, is er ook nog eens een toename van het aantal auto's te verwachten. Ook de vele wegverbredingen hebben deze aanzuigende werking, ook volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor en na de snelweg blijven automobilisten trouwens toch gewoon in de file staan. Juist in de stad sta je vaak vast; het aantal minuten dat mensen op de snelweg rijden is relatief klein (volgens hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit Henk Meurs, hier geciteerd).