Dossier over het onderzoek van de Commissie Schoof

Rapport Commissie Schoof: brede Maatschappelijke Kosten Baten Analyse als basis voor politieke afweging!

Cover rapport_commissie_SchoofDinsdag 26 maart heeft de minister van infrastructuur & milieu de eindrapportage van de onderzoekscommissie Schoof ontvangen.

Bij het begin van de persconferentie werden de officiele stukken via de website ikgaverder.nl gepubliceerd. Het complete rapport, alle bijlagen en het bijbehorende persbericht zijn daar in te zien. 

Binnen de bak-alternatief te snel afgevallen

In het rapport staan veel van onze kritiekpunten: De verbreding van de A27 naar 2x7 rijstroken is niet goed onderbouwd en in de besluitvorming zijn fouten gemaakt. In 2009 is het 2x6 binnen-de-bak alternatief volgens de commissie te snel afgevallen. De commissie beveelt vervolgens aan een nieuw besluit te nemen over de 2x7 rijstroken, samen met de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. De minister wil dat besluit zo snel mogelijk nemen. 

Maatschappelijke kostenbatenanalyse als basis van politieke afweging

De minister heeft niet alleen haast maar neemt tegelijkertijd het advies van de commissie over om voor de planstudie Ring Utrecht een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) te gaan maken. "Met een MKBA kan een afgewogen conclusie worden getrokken over het nut en de noodzaak van dit alternatief", aldus de commissie vanmiddag. De minister vindt dat voor de input van deze MKBA gebruik gemaakt moet worden van zowel hoge als lage groeiscenario's. Want dat is in het verleden ook niet gebeurd, schrijft Schoof. 

De minister stuurt er nu op aan dat de Tweede Kamer op 8 april haar instemming geeft aan de 2x7 variant, voordat deze MKBA dus beschikbaar is. Hoe zo bezuinigingstijd, vanwaar de snelheid? Al onze analyses maken duidelijk dat we vanwege de stagnerende economie en de daarmee gepaard gaande stagnerende groei van het verkeer nog zeker 8 jaar de tijd hebben om te kiezen voor slimmere en gezondere alternatieven. 

Neem 2x6 binnen-de-bak mee in een brede MKBA

De minister wil alleen voor haar eigen 2x7 voorkeursvariant een MKBA maken. Een echt reële MKBA zal er zo nooit zijn. In een MKBA dien je een reëel alternatief mee te nemen. Dus 2x7 én 2x6 binnen-de-bak, inclusief de technische en financiële risico's en gevolgen voor natuur en gezondheid. Alleen met het binnen-de-bak alternatief van het Utrechtse College van B&W kan de Kamer een goede afweging maken. 

Deze brede MKBA is de juiste basis voor een goed oordeel van de Kamer.


Utrechts signaal nodig naar Den Haag

Tekstkader bij_artikel_RapportschoofMinister Schultz dreigt hier een historische vergissing te maken. Het besluit tot een nergens voorkomende 14-strooks snelweg tussen een natuurgebied en drie woonwijken in, is werkelijk te bizar voor woorden in deze tijd van bezuinigingen en stagnerende verkeerontwikkeling. De A27 ter hoogte van Amelisweerd staat niet eens in de file top-50. 

De gemeenteraad van Utrecht moet nu een duidelijk signaal aan Den Haag sturen: Een echt Kamerdebat kan pas plaatsvinden als de MKBA van zowel de 2x7 variant als het 2x6 binnen-de-bak alternatief van het Utrechtse College klaar is. 

Politieke afweging - eerste reacties

Het is nu aan de Kamer om een politieke afweging te maken van het rapport en het voornemen van de minister. Daar hoort nadrukkelijk een volledige MKBA bij. Opvallend genoeg sorteren zowel minister Schultz als coalitiepartner PvdA voor op definitieve verbreding. PvdA woordvoerder Kuiken laat in een eerste reactie weten "zich neer te leggen bij het besluit van de minister". Andere partijen reageren furieus. 'Dit is een forse klap in het gezicht van de mensen in Utrecht en een schoffering van de belastingbetaler', laat Bashir (SP) weten. Volgens Liesbeth van Tongeren (GL) wegen "de maatschappelijke baten van verbreding van de A27... op geen enkele manier op tegen de kosten. Het is onbegrijpelijk dat de minister in tijden van financiële crisis grote bedragen wil uittrekken voor een onnodige superhighway." Kamerlid Dik-Faber (CU) is teleurgesteld over de verbreding en geeft aan dat het "veel geld is voor een risicovol project in crisistijd."

Meer reacties 

Reactie Natuur en Milieufederatie Utrecht: Eerst bewijs dat bredere A27 goed is voor maatschappij

Parool: Verbreding A27: Utrecht wacht af, Kamerfracties SP, CDA en GL negatief

Volkskrant: Verbreding A27 - VVD positief, Kamerfracties oppositie tegen besluit

Lees ook ons rapport "Kracht van Utrecht - antwoorden aan de Commissie Schoof" en het rapport van de Utrechtse Delegatie "Vertrouw de Burger".