Dossier over het onderzoek van de Commissie Schoof

Wel of niet verbreden van de A27 bij Amelisweerd - onafhankelijk onderzoek onder druk

Bak bij_Amelisweerd_Markiezenbos_4_300Woensdag 13 februari kwam minister Schultz met een brief aan de Tweede Kamer op de proppen, waarin zij aangaf welke infrastructuurprojecten zij wil schrappen, vertragen of zonder vertraging doorgang wil laten vinden. En ja hoor; de minister schrijft: "Projecten uit het Regeerakkoord worden onverminderd doorgezet", waarna ze direct de "Ring Utrecht (A27)" noemt. Landelijke media nemen dit bericht over. "De geplande verbreding van de A27 bij Amelisweerd gaat gewoon volgens plan door", zo lazen wij in een nieuwsitem van RTV Utrecht.

Natuurlijk is daar nog helemaal niets over besloten. De Tweede Kamer heeft afgedwongen dat er een onafhankelijk onderzoek moet plaatsvinden naar wel of niet verbreden. Maar het is opvallend dat de minister blijkbaar teksten de wereld instuurt die de suggestie wekken dat de uitslag al beklonken is.

Daarom roepen wij de Tweede Kamer op de minister duidelijk te maken dat zij niet gediend is van het creëren van een 'voldongen feiten' sfeer, terwijl de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is.

Politieke afweging

Na het verschijnen van het rapport (te verwachten begin maart) zal de Tweede Kamer met de minister een politieke afweging gaan maken of de A27 in deze tijden van bezuiniging nog verbreed moet of hoeft te worden. Interessant is nu dat de minister in haar brief over de bezuinigingen aangeeft dat het economisch rendement van een project doorslaggevend zou moeten zijn. Ze wil dit zo mogelijk berekenen aan de hand van een maatschappelijke kosten/baten analyse (MKBA). In haar opdracht voor het onafhankelijk onderzoek wilde minister Schultz echter geen MKBA gebruiken. Ook in haar eigen afweging over de besteding van de vele honderden miljoenen euro's voor de verbreding van de bak bij Amelisweerd gebruikt ze geen MKBA. 

Van auto & wegen naar mens & mobiliteit

De Kamer krijgt de komende maanden de kans om voor het miljard voor de Ring Utrecht een betere besteding te vinden. Het is een kans om rekening te houden met de noodzaak tot bezuinigen en met groeiscenario's, die achter de feiten en maatschappelijke ontwikkelingen als Het Nieuwe Werken aan lopen; dit met inachtneming van de negatieve effecten van automobiliteit op de (gezondheid van de) bevolking. Automobilisme is geen vanzelfsprekende keuze voor de huidige generatie van twintigers en dertigers. Zij geven de voorkeur aan openbaar vervoer en aan wonen en werken in een stedelijke omgeving, zonder de financiële- en gezondheidskosten die autobezit en –gebruik met zich meebrengen. De Utrechtse regio heeft vele miljoenen nodig voor een optimalisering van het OV-tramnetwerk dat veel vervoersdruk van de A27 en de Ring Utrecht zal opheffen en de druk van doorgaande en parkerende auto's zal verminderen. Utrecht en de Randstad kunnen zich nu nog voegen in het internationale patroon van stedelijke agglomeraties waarin de mens en diens levensbehoeften centraal staan.

Het is dus nog helemaal geen voldongen feit of de bak bij Amelisweerd wel of niet verbreed gaat worden. Het laatste woord is nog altijd aan de Kamer wanneer die in maart of april het onderzoek van de Commissie Schoof bespreekt.

Lees ook: 

Onze schriftelijke reactie op de vragen van de Commissie Schoof

Verslag van het gesprek met de Commissie Schoof